tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Aktualizacja Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Informujemy Państwa, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, że z dniem 02 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana postanowień Regulaminu w związku z wprowadzeniem możliwości realizacji: wizyty z zakresu diagnostyki żywieniowej w onkologicznej terapii wspierającej w formie elektronicznej oraz usług z zakresu profilaktyki pierwotnej w prewencji chorób nowotworowych. Z tego względu zmodyfikowane zostały zapisy w: § 1 ust. 5 pkt.: 6), 19), 20), § 2 ust. 1, 5, 6 , § 3 ust. 1, 4 , 9-12 oraz § 4 ust. 1 i 3. Dodatkowe zmiany obejmują § 1 ust. 5 pkt.21) (aktualizacja adresu i kapitału zakładowego spółki) oraz § 6 ust. 9 (data obowiązywania zaktualizowanego Regulaminu).

Zaktualizowany Regulamin jest dostępny do pobrania pod linkiem – REGULAMIN.