tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Aktualizacja Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Informujemy Państwa, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, że z dniem 16 września 2020 r. nastąpiła zmiana postanowień Regulaminu w związku z wprowadzeniem możliwości realizacji terapii psychologicznej w formie elektronicznej. Z tego względu zmodyfikowane zostały zapisy w § 1 ust. 5 pkt 6), § 3 ust. 1, 2, 4, 5 oraz § 4 ust. 1 i 3, a także dodany został nowy § 3 ust. 8. Dodatkowe zmiany obejmują § 1 ust. 5 (zmiana numeracji podpunktów), § 3 ust. 9 (warunki opłacenia i realizacji pakietu badań laboratoryjnych w ramach vouchera „Dla Bliskich”), § 4 ust. 2 (możliwość kontaktu e-mail w sprawach dotyczących terminu rezerwacji wizyt) oraz § 6 ust. 9 (data obowiązywania zaktualizowanego Regulaminu). 

Zaktualizowany Regulamin jest dostępny do pobrania pod linkiem – REGULAMIN.