tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Aktualizacja Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Informujemy Państwa, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, że z dniem 25 sierpnia 2021 r. nastąpiła zmiana postanowień Regulaminu w związku z wprowadzeniem możliwości realizacji usługi hybrydowej. Z tego względu zmodyfikowane zostały zapisy w: § 1 ust. 5 pkt.: 19), 20), 21), § 3 ust. 1, 5, 10,11 , § 4 ust. 3, 7-8 oraz § 4 ust. 14 i 15. Dodatkowe zmiany obejmują: § 1 ust. 5  pkt.23) (aktualizacja kapitału zakładowego spółki), § 2 ust. 1 (ramy prowadzonej działalności specjalistycznej), ust.9 (zakres odpowiedzialności), § 3 ust. 4 (forma kontaktu z Opiekunem), § 3 ust. 12 (forma płatności za badania laboratoryjne),  §4 ust.1 (możliwości rezerwacji terminu wizyty ze Specjalistą – korekta redakcyjna) oraz § 6 ust. 9 (data obowiązywania zaktualizowanego Regulaminu).

Zaktualizowany Regulamin jest dostępny do pobrania pod linkiem : Regulamin świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy