tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Nasz proces diagnostyczny obejmuje stałą kontrolę jakościowo-ilościową stanu odżywienia organizmu na podstawie szczegółowej oceny składu ciała konkretnych rodzajów tkanek, a także specjalistycznych parametrów z profesjonalnego analizatora medycznego SECA mBCA515.

O nas

Masa tłuszczowa oraz beztłuszczowa masa ciała

 • Medycznie precyzyjne zróżnicowanie pomiędzy masą tłuszczową i beztłuszczową jest szczególnie ważne, kiedy mamy do czynienia ze zmianami masy ciała. Dotyczy to zarówno pacjentów z nadwagą lub otyłością, jak również pacjentów z niedowagą.
 • Rozwój i zmiany masy tłuszczowej w czasie przebiegu terapii są cennymi wskazówkami w wielu jednostkach chorobowych zarówno u pacjentów z prawidłową masą ciała, ale również z nadmierną masą ciała i niedożywieniem.

Kąt fazowy

 • Kąt fazowy jest skorelowany ze stanem metabolicznym danego organizmu.
 • Przy ustalonej wartości kąta fazowego można stwierdzić stopień zaawansowania i rokowanie w przypadku wykrytej choroby, szczególnie w onkologii, nefrologii oraz kardiologii.
 • Ponieważ niski kąt fazowy często pojawia się w postępującym niedożywieniu jest ważnym wskaźnikiem do oceny oraz monitorowania stanu odżywienia (przy współudziale innych czynników).
Usługi

Całkowita ilość wody w organizmie/ wewnątrz- i pozakomórkowej

 • Dokładne oszacowanie całkowitej wody w organizmie i wewnątrz- i pozakomórkowej ma zasadnicze znaczenie w wielu jednostkach chorobowych dla lepszej weryfikacji masy ciała, szczególnie u osób narażonych na obrzęki.
 • Rozkład wody w organizmie pomaga w wykrywaniu obrzęków i jest często stosowany w onkologii, kardiologii, pulmonologii i nefrologii u pacjentów ze schorzeniami wątroby.
 • Precyzyjne określenie wody w organizmie przyczynia się również do śledzenia utraty masy ciała od momentu wdrożenia zaleceń.

Tkanka tłuszczowa brzuszna

 • Określenie zawartości trzewnej tkanki tłuszczowej jest niezbędnym elementem do oceny ryzyka zachorowania na serce oraz powikłań sercowo-naczyniowych.
 • Ten parametr jest bardzo istotny szczególnie dla osób z nadwagą lub otyłością.
O nas

Masa mięśni

 • Ustalenie masy mięśni ma kluczowe znaczenie w trakcie kontroli zmian wagi u pacjentów z niedowagą oraz nadmierną masą ciała podczas terapii onkodietetycznej.
 • Przyrost i utrzymanie masy mięśniowej są szczególnie istotne w przypadku osób z niedożywieniem lub ryzykiem niedożywienia szczególnie u pacjentów onkologicznych, chorych kardiologicznie oraz u chorych z nadwagą i otyłością oraz chorobami współistniejącymi.
 • Ocena oraz monitorowanie są nieodłącznym elementem wsparcia pacjentów niedożywionych, którzy cierpią z powodu sarkopeni (utraty masy mięśniowej z osłabieniem), a utrzymanie odpowiedniej masy mięśniowej jest konieczne, aby zwiększyć tolerancję na zastosowane leczenie oraz poprawić samopoczucie.