tel. 52 335 01 70email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Zapewnienie podstawowej opieki wsparcia wymaga stworzenia czytelnego obrazu stanu zdrowia organizmu, do czego niezbędne jest przeprowadzenie procesu diagnostycznego. Obraz ten uwidacznia obecny stan organizmu, pokazuje, w którym miejscu pojawiają się zaburzenia i ujawnia nieprawidłowości poszczególnych szlaków metabolicznych. Pozwala to na podjęcie właściwych decyzji dotyczących kompleksowej terapii wspierającej. Dlatego też we współpracy z Laboratorium Analiz Medycznych ALAB oraz SECA, realizujemy szczegółowy plan diagnostyczny.

 

Lista dostępnych pakietów parametrów diagnostycznych Lista pakietów specjalistycznych
 • panel diagnostyczny ONKOPODSTAWA
 • panel diagnostyczny ONKOKONTROLA
 • panel diagnostyczny ONKOKONTROLA 2
 • panel diagnostyczny ONKOKONTROLA 4
 • panel diagnostyczny ONKOKONTROLA 4+
 • panel diagnostyczny ONKO VIP

 

 • panel diagnostyczny ONKO SERCE
 • panel diagnostyczny ONKO CUKRZYCA
 • panel diagnostyczny ONKO NIEDOKRWISTOŚĆ
 • panel diagnostyczny ONKO TARCZYCA

 

Usługi

onkoPODSTAWA

 • Podstawowy pakiet parametrów oceniających całościowo działanie poszczególnych układów i najważniejszych organów – dzięki onkoPODSTAWIE poddajemy analizie pracę wątroby, nerek, trzustki.
 • Oceniamy gospodarkę wodno-elektrolitową, lipidową i węglowodanową.
 • Dodatkowo weryfikujemy średni poziom glikemii w ciągu 4 miesięcy poprzedzających badanie.
 • Monitorujemy stan odżywienia i przeprowadzamy diagnostykę niedożywienia.
 • Szacujemy ryzyko sercowo-naczyniowe i oceniamy odporność organizmu, z uwzględnieniem zawartości witaminy D.

O nas

onkoVIP

 • Uzupełnieniem pakietu onkoPODSTAWA jest pakiet onkoVIP, który dopełnia wyżej wymienione obszary o ocenę funkcjonowania tarczycy.
 • Dodatkowo weryfikujemy poziom kwasu foliowego
 • Uzupełnieniem gospodarki węglowodanowej jest pomiar insuliny.
 • Oceniamy poziom stresu i odporność organizmu przy użyciu pomiaru kortyzolu.

Usługi

onkoKONTROLA

Pakiet kontrolny jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb i czasu, w którym jest wykonywany u danego pacjenta, ponieważ parametry biochemiczne mają różną zmienność w zależności od perspektywy czasowej.

Pozwala na weryfikację i poprawę skuteczności zastosowanej terapii.

O nas

onkoSERCE

Ze względu na pogłębienie stratyfikacji ryzyka w przypadku głównej przyczyny zachorowalności w obszarze chorób sercowo naczyniowych nasi Specjaliści mogą zalecić dodatkowo wykonanie pakietu onkoSERCE.

 • Choroby sercowo-naczyniowe są istotnym elementem diagnostyki zarówno w okresie profilaktyki pierwotnej, jak i profilaktyki wtórnej.
 • Monitorowanie parametrów biochemicznych oceniających pracę serca jest w niektórych przypadkach zalecane przez naszych Specjalistów, ponieważ jednym z najpoważniejszych powikłań chemioterapii jest uszkodzenie mięśnia sercowego.

Usługi

onkoCUKRZYCA

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej najczęściej dotyczą przemian glukozy i mogą występować w postaci cukrzycy, stanu przedcukrzycowego czy stanów hipoglikemicznych.

Pakiet onkoCUKRZYCA może być zalecany przez naszych Specjalistów w trakcie monitorowania zaleceń żywieniowych u pacjentów obciążonych lub przewlekle chorych na schorzenia upośledzające gospodarkę węglowodanową.

Dodatkowo oceniamy ryzyko zakrzepowo-zatorowe.

O nas

onkoNIEDOKRWISTOŚĆ

Niedokrwistość jest najczęściej występującą chorobą układu krwiotwórczego, często współtowarzyszy w stanie niedożywienia organizmu.

Dzięki pakietowi onkoNIEDOKRWISTOŚĆ oceniamy niedobory składników, które mogą być przyczyną niedokrwistości.

Podstawową konsekwencją niedokrwistości jest zmniejszenie transportu tlenu do tkanek i narządów, co przyczynia się do obniżenia jakości życia.

Usługi

onkoTARCZYCA

Pakiet onkoTARCZYCA w szczególności przeznaczony dla pacjentów z grupy ryzyka chorób tarczycy.

Może być zalecany przez naszych Specjalistów kiedy wystąpią wątpliwości co do przyczyny ubytku masy ciała.

Stosowany do monitorowania funkcjonowania tarczycy podczas zastosowania zaleceń żywieniowych z ekstremalnie niskim poziomem węglowodanów.

Nasz proces diagnostyczny obejmuje stałą kontrolę jakościowo-ilościową stanu odżywienia organizmu na podstawie szczegółowej oceny składu ciała konkretnych rodzajów tkanek, a także specjalistycznych parametrów z profesjonalnego analizatora medycznego SECA mBCA515.

Dowiedz się więcej o analizatorze medycznym SECA mBCA515