tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Czy rak lubi cukier?

Cukier wywołuje efekt euforii i powoduje reakcje behawioralne i biologiczne podobne do substancji narkotycznych. Regularne nadużywanie cukru prowadzi do problemów z metabolizmem, takich jak dyslipidemia, czy hiperinsulinemia. Zwiększony metabolizm glukozy sprzyja rozwojowi typowych cech nowotworów: nadmierny wzrost komórkowy, zaburzenia cyklów komórkowych, angiogeneza, czy uaktywnienie bodźców przeciwdziałających apoptozie. Oprócz tego, że wysokie poziomy glukozy „karmią” raka, stymulują również mechanizmy kancerogenne.

Wytwarzanie energii w komórkach nowotworowych

Komórki nowotworowe metabolizując glukozę w przyspieszonym tempie, produkują znaczne ilości mleczanu w procesie glikolizy tlenowej. Fermentacja mlekowa to jedno z głównych źródeł energii, które komórki nowotworowe wykorzystują do wzrostu, namnażania i przerzutów. Prawdopodobnie jednym z pierwszych etapów nowotworu na poziomie komórkowym jest nieodwracalne upośledzenie oddychania komórkowego, czyli nieefektywnego wykorzystywania tlenu w przemianach glukozy, czego następstwem jest rozwijanie kolejnych cech typowych dla komórek nowotworowych. Ze względu na uszkodzenia mitochondriów komórki nowotworowe nie mają innego wyjścia, jak wytwarzanie energii za pomocą fermentacji, nawet w przypadku dostępności tlenu. Wbrew pozorom (pomimo tego, że w tym procesie z glukozy wytwarzane jest mniej ATP, czyli mniej energii), komórki nowotworowe wytwarzają energię sto razy szybciej niż komórki zdrowe.

Cukier to eliksir życia dla komórek nowotworowych

Cukier będąc czynnikiem wywołującym insulinooporność i rozwój innych chorób metabolicznych truje nas, a jednocześnie jest eliksirem życia dla komórek nowotworowych. Przyczynia się także do zaburzeń metabolicznych, które prowadzą do pandemii chorób przewlekłych np. cukrzycy lub chorób nowotworowych. Chroniczne stany podwyższonego poziomu glukozy oraz insuliny we krwi są podłożem wszystkich powstających i nawracających nowotworów, a stan ten stymuluje wzrost komórek nowotworowych, sprzyja przerzutom i pomaga komórkom rakowym opierać się radio- i chemioterapii. Świadomość jest najważniejszą przyczyną zmiany – A Ty ile zjadłeś dzisiaj cukru?


dr n. med. Joanna Sikora

dr n. med. Joanna Sikora