tel. 52 335 01 70email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

OnkoKARDIO pakiety dla pacjentów onkologicznych

Opiekun medyczny przeprowadza jedną z ankiet (HFA-ICOS) w zależności od stosowanego leczenia onkologicznego. Ankieta powinna być przeprowadzona u chorego, który stosuje potencjalnie kardiotoksyczną terapię.

Następnie Kardiolog w zależność od ryzyka dysfunkcji serca związanej z onkoterapią przekazuje zalecenia do stosowania.

Wsparcie dostępne jest dla:

 • nowych Pacjentów w postaci Pakietu Diagnostyki żywieniowej w onkologicznej terapii wspierającej,
 • stałych Pacjentów w formie Diagnostyki żywieniowej w onkologicznej terapii wspierającej.

Wsparcie w ramach kompleksowego pakietu realizowane jest w dwóch etapach:

 • Opiekun – przeprowadza wstępny wywiad w zależności od rodzaju nowotworu i prowadzonego leczenia podstawowego – w tym zastosowanej chemioterapii, dzięki czemu podczas wizyty Specjalista będzie mógł lepiej zrozumieć obecną sytuację zdrowotną osoby chorej, a co za tym idzie dostosować indywidualne, kompleksowe wsparcie kardioonkologiczne.
 • Kadriolog z doświadczeniem z pacjentami onkologicznymi – Specjalista odnosi się do przeprowadzonego wywiadu zdrowotnego a następnie dokonuje analizy oraz omówienia występujących u Pacjenta problemów, które wpływają lub mogą wpływać na pracę serca. Podczas wizyty Pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia co do dalszego postępowania w tym niezbędne skierowania.
 • Onkolog z doświadczeniem chemioterapeutycznym ( dotyczy pakietu pełnego ) –  Specjalista odnosi się do przeprowadzonego wywiadu zdrowotnego a następnie dokonuje wstępnej kwalifikacji pacjenta do określonych grup ryzyk związanych z przyjmowaną chemioterapią. 

 

Wybierz odpowiedni pakiet OnkoKardio 

Wizyta u opiekuna pacjenta onkologicznego

79
 • Ankieta dietetyczna
 • Wywiad psychologiczny
 • Skierowanie na badania – jeśli posiadane wyniki badań są niepełne
 • Wsparcie emocjonalne i informacyjne

OnkoKARDIO

Pakiet pełny dla pacjentów onkologicznych

649
 • Wywiad on-line realizowany przez opiekuna pacjenta onkologicznego
 • Interpretacja badań
 • Wywiad zdrowotny
 • Konsultacja kardiologa z doświadczeniem onkologicznym
 • Wstępna kwalifikacja pacjenta przez onkologa z doświadczeniem chemioterapeutycznym

OnkoKARDIO

Pakiet podstawowy dla pacjentów onkologicznych

339
 • Wywiad on-line realizowany przez opiekuna pacjenta onkologicznego
 • interpretacja badań
 • Konsultacja Kardiologa z doświadczeniem onkologicznym
 • materiały edukacyjne