tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa

W ramach zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i choroby COVID-19 oraz stosując się do zaleceń wydanych przez organy państwowe, a przede wszystkim dbając o Wasze bezpieczeństwo, w Centrum Onkodietetyki wprowadziliśmy dodatkowe procedury, które dotyczą wszystkich pracowników oraz Klientów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE ISTOTNIE WPŁYWAJĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZARAŻENIA

 1. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je płynami na bazie alkoholu.
 2. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 3. Należy unikać dotykania oczu, nosa oraz ust.
 4. Należy zachować 2-metrową odległość od innych osób.
 5. Przesyłki i listy należy odkładać w miejscu do tego wyznaczonym.

PROCEDURY DLA PERSONELU

 1. Podczas rozpoczęcia pracy w naszym Centrum w Bydgoszczy Zastępca Prezesa Zarządu ma obowiązek przeprowadzić ankietę (F1/SOP/20) dotyczącą informacji związanych z tym, czy personel nie przebywał w ostatnich 14 dniach w kraju, gdzie występuje transmisja koronawirusem SARC Co-V-2 lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną.
 2. W przypadku, kiedy pracownik podejrzewa u siebie zakażenie, ale nie ma jeszcze objawów, ma natychmiast zgłosić to przełożonemu oraz pozostać w domu z jednoczesnym unikaniem innych osób, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.
 3. Każdego dnia Koordynator ds. obsługi klienta mierzy temperaturę (bezdotykowym termometrem) i odnotowuje ją w formularzu F2/SOP/20. W przypadku kiedy pracownik będzie miał temperaturę powyżej 38’C oraz pozostałe objawy zakażenia koronowirusem SARS Co-V-2 natychmiast musi zgłosić się do oddziału zakaźnego.
 4. W przypadku, kiedy nie ma wątpliwości co do stanu zdrowia personelu, pracownicy przygotowują się do pracy postępując zgodnie z procedurą Plan Higieny SOP/03, jednak dodatkowo zakładają przyłbice. W takim stroju mogą obsługiwać oraz przyjmować Klientów.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PODCZAS UMAWIANIA WIZYTY/PRZYBYCIA DO CENTRUM

 1. Podczas rozmowy telefonicznej Koordynator ds. obsługi klienta przeprowadza z Klientem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku potencjalnego zakażenia koronawirusem SARC Co-V-2. Wszystkie uzyskane informacje odnotowuje w Formularzu F3/SOP/20, jednocześnie pytając Klienta, czy wyraża zgodę na pomiar temperatury jego ciała bezdotykowym termometrem. Dopuszcza się wizytę z osobą bliską, która również musi przejść przez wszystkie prodecury, tak samo jak Klient. Fakt przeprowadzonej ankiety, Klient (oraz osoba towarzysząca) mają obowiązek podpisać w Centrum Onkodietetyki po przybyciu na wizytę.
 2. Koordynator ds. obsługi Klienta informuje także o wprowadzonych w Centrum Onkodietetyki procedurach bezpieczeństwa.
 3. Przychodząc do Centrum należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce, zgodnie z techniką dezynfekcji rąk, która jest umieszczona przy płynie do dezynfekcji.
 4. Klienci powinni mieć również zasłonięte usta oraz nos.
 5. Klienci umawiani są na wizytę na konkretną godzinę, dzięki temu unikają kontaktu z większą liczbą osób jednocześnie.

PROCEDURY SANITARNE

 1. W Centrum Onkodietetyki dostępne są środki do mycia i dezynfekcji rąk zarówno w toaletach, w Open Space, jak i w gabinetach.
 2. Nasz personel został zobligowany do dezynfekcji klamek/gałek, włączników światła, lady rejestracyjnej, przycisków w windzie oraz balustrad 1x na godzinę.
 3. Specjaliści raz na 2 godziny dezynfekują biurka, krzesła lub inne elementy wyposażenia gabinetu zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie środka dezynfekującego z uwzględnieniem odpowiedniego wietrzenia pomieszczeń po dezynfekcji, tak aby personel oraz Klienci nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Na koniec każdego dnia pracy osoba odpowiedzialna za sprzątanie wykonuje prace porządkowe postępując zgodnie z procedurą SOP/03 Plan Higieny, a także instrukcją IOP/21: „Instrukcja utrzymania czystości w pomieszczeniach”. Do tego celu także używa środki, które wykazują odpowiednią skuteczność dezynfekcyjną w stosunku do wirusów, bakterii czy też grzybów.
 5. W Centrum nie ma przedmiotów oraz sprzętu, których nie można zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny).
 6. Przy każdej umywalce znajdują się instrukcje dotyczące mycia oraz dezynfekcji rąk.

Pamiętajcie, aby wizyty umawiać telefonicznie lub korzystając z rezerwacji on-line na naszej stronie internetowej.