tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Oświadczenie usługobiorcy

  Deklarując chęć skorzystania z usług ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz, KRS 0000785695, NIP 9532767698) świadczonych przez Centrum Onkodietetyki, które mogą obejmować w szczególności onkologiczne terapie wspierające w zakresie dietetycznym i psychologicznym, sprzedaż wyspecjalizowanych produktów przeznaczonych dla osób z chorobą nowotworową, oświadczam, że:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych tj. informacji o stanie zdrowia przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. do celów świadczenia usług w Centrum Onkodietetyki, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności ONKODIETETYKA sp. z o.o. Jestem świadomy, że brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia skorzystanie z usług Centrum Onkodietetyki. 
  2. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia specjalistycznych usług i sprzedaży towarów przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. i akceptuję jego treść.
  3. Przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone w Centrum Onkodietetyki wspierają proces leczenia onkologicznego i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej ani procesu leczenia zaordynowanego przez lekarza. 
  4. Rozumiem, że usługi świadczone w Centrum Onkodietetyki mają charakter wspierający leczenie onkologiczne, jednak z uwagi na złożoność czynników mających wpływ na końcowy efekt dedykowanego wsparcia, Usługodawca nie daje gwarancji w obszarze leczenia onkologicznego. 
  5. Jestem świadomy, że usługi Centrum Onkodietetyki oparte są na indywidulanej interpretacji stanu zdrowia, na podstawie analizy udostępnionych wyników badań laboratoryjnych oraz innych przekazanych informacji, a ONKODIETETYKA sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji. 
  6. Zostałem pouczony, że niestosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń Centrum Onkodietetyki może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach stwarzać zagrożenie życia.