tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Próby wątrobowe ALT i AST

Wątroba jest jednym z najważniejszych narządów ludzkiego organizmu, który pełni wiele funkcji metabolicznych. Ocena jej funkcjonowania oraz poprawa jej “pracy” jest niezbędnym elementem terapii wspierających podczas leczenia onkologicznego.

Do jej podstawowych funkcji należą:

  • produkcja białek osocza, np. białek niezbędnych w procesie krzepnięcia krwi,
  • produkcja i wydzielanie żółci,
  • przemiany cholesterolu,
  • magazynowanie wybranych witamin,
  • neutralizacja toksyn (np. alkohol etylowy czy leki).

Dzięki wykonanym badaniom możliwa jest ocena:

  • funkcji metabolicznych i wydzielniczych,
  • stopnia uszkodzenia komórek wątrobowych.

Dlatego też w naszych pakietach wykonujemy nie tylko badania: ALT – Aminotransferaza alaninowa oraz AST – Aminotransferaza asparaginianowa, ale również Bilirubinę całkowitą oraz GGTP – Gamma-glutamylotranspeptydaza, aby w możliwie jak najlepszy sposób dostosować dietę dla pacjenta onkologicznego ze szczególnym uwzględnieniem ilości białka oraz tłuszczu w diecie.

ALT należy do grupy enzymów wskaźnikowych, narządowo nieswoistych. Wzrost aktywności następuje w przypadku uszkodzenia komórek lub zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych. Pomiar aktywności wykorzystuje się głównie w diagnostyce chorób wątroby (wirusowe zapalenie wątroby, marskość, żółtaczka zastoinowa, nowotwory wątroby, alkoholowe uszkodzenie wątroby).

AST jest enzymem wewnątrzkomórkowym, którego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach. Podwyższona aktywność wskazuje na uszkodzenie komórek narządu. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób wątroby takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

GGTP – występuje głównie w wątrobie, nabłonku dróg żółciowych, nerkach, trzustce i jelitach. Oznaczanie aktywności GGTP jest istotnym wskaźnikiem diagnostycznym monitorującym funkcje wątroby i dróg żółciowych. Dodatkowo jest wykonywane jako badanie przesiewowe w kierunku chorób wątroby i/lub nadużywania alkoholu oraz w celu różnicowania chorób wątroby i chorób kości jako przyczyny podwyższonego stężenia fosfatazy alkalicznej (ALP).

Bilirubina całkowita obejmuje pulę bilirubiny wolnej i bilirubiny sprzężonej. Do zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi może prowadzić zwiększone wytwarzanie przekraczające możliwość jej wychwytywania i metabolizmu w wątrobie, uszkodzenie wątroby prowadzące do jej niewydolności, niedrożność przewodów żółciowych.


dr n. o zdr. Monika Ameryk

dr n. o zdr. Monika Ameryk