tel. 500 265 605email: kontakt@onkodietetyka.pl

FacebookTwitter

Psychoterapia i psychologia u par

Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego zajmuje się pomocą w związkach.  Zapewniamy kompleksową opiekę w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną. W swojej pracy uwzględniamy kontekst ogólnomedyczny, społeczny i rodzinny.

Usługi

Diagnoza

Czas dorastania i wchodzenia w dorosłe świat zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Trwa zaledwie kilka lat, ale w żadnym innym okresie życia nie dokonuje się tak wiele zmian w tak krótkim czasie. Wpływ dorastania na dorosłe życie zaczyna się od wieku dojrzewania. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zauważali obszary w rozwoju dziecka budzące obawy – tak wcześnie, jak to możliwe.

Efekt podejmowanych działań terapeutycznych zależy w dużej mierze od wczesnej diagnostyki i stymulowania zaburzonych sfer rozwoju.

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.
W ocenie stanu neuropsychiatrycznego mogą być pomocne różne konsultacje. Pomoc psychologów i neuropsychologów jest niezbędna zarówno w procesie diagnozowania, jak i leczenia.

W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychiatry i pomocy w zakresie wczesnego wspomagania prawidłowego rozwoju lub wsparcia psychologicznego.

Oferta dla młodzieży obejmuje diagnozę i terapię wszystkich problemów charakterystycznych dla tej grupy wiekowej. W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego proponujemy kompleksową opiekę nad młodzieżą i ich rodzicami, z zachowaniem proporcji między różnymi formami pomocy.

W swojej pracy uwzględniamy kontekst ogólnomedyczny, społeczny i rodzinny.

O nas

Terapia

Nastolatki, które odczuwają smutek, lęk lub mają trudności z radzeniem sobie z codziennym stresem, mogą wykazywać objawy wymagające profesjonalnej pomocy. Wczesna diagnoza i właściwa terapia mogą zapobiec przewlekłości niektórych zaburzeń. 

Efektywne leczenie wymaga zwykle współpracy wielu specjalistów oraz osób z bezpośredniego otoczenia dziecka, jego podstawą jest natomiast zaangażowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Zmiana stylu życia może pomóc nastolatkom zmagać się z problemami emocjonalnymi, ale nie zawsze to wystarcza.

Objawy depresyjne stwierdza się w okresie adolescencji stosunkowo często.

W przypadku łagodnego epizodu depresji wsparcie psychologiczne może okazać się wystarczające. W praktyce klinicznej, jeśli objawy są nasilone, podejmuje się decyzję o włączeniu leków. Farmakoterapia powinna być tylko częścią kompleksowego programu terapeutycznego. Młodzi dorośli samodzielnie podejmują decyzje dotyczące terapii, ale często wymagają rodzinnego lub środowiskowego wsparcia.

W Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego specjaliści optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne. W swojej praktyce przyjmujemy biopsychospołeczny model zdrowia, wymagający holistycznego podejścia do Pacjenta, uwzględniając czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne.

Doświadczenia kliniczne potwierdzają, że ADHD może powodować długoterminowe negatywne skutki psychospołeczne oraz emocjonalne. Wczesne podjęcie terapii ma kluczowe znaczenie dla otrzymania optymalnej formy pomocy, a w konsekwencji może zapobiec różnym problemom w przyszłości (niepowodzenia edukacyjne, trudności adaptacyjne w pracy, nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania, depresja i zaburzenia lękowe). 

Należy podkreślić, iż dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia ADHD u dorosłych, co pozwala zaplanować właściwą formę terapii, z uwzględnieniem ewentualnych trudności w pracy zawodowej, czy w codziennym funkcjonowaniu.

Usługi

Profilaktyka

Na uwagę zasługuje fakt, że połowa wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym ma swój początek w okresie dojrzewania lub przed nim, stąd wczesne diagnozowanie i terapia mają ogromne znaczenie.

Ważne jest, aby rozumieć czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Obszar związany z rozwojem psychospołecznym nastolatka obejmuje profilaktykę oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.

Istotnym elementem wzmacniania zasobów zdrowotnych człowieka oraz ograniczania ryzyka rozwoju choroby/zaburzenia są działania profilaktyczne. Służą one zarówno trenowaniu umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z codziennymi problemami (np. asertywność, obniżanie napięcia w stresie, twórcze rozwiązywanie problemów), jak i ograniczaniu czynników ryzyka, jakie sprzyjają rozwojowi choroby/zaburzenia czy też utrwalają ich symptomy (np. nieprawidłowa komunikacja w rodzinie, brak kontroli na emocjami, nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb).

Nasi specjaliści prowadzą warsztaty na których nastolatkowie opanowują emocje i empatię, rozwijają swoją osobowość, a RODZICE uczą się jak troszczyć się o siebie, nabywać opanowanie, odporność i elastyczność psychologiczną, a dzięki temu odzyskiwać energię niezbędną do wspierania młodzieży w ich dorastaniu.

Promocja zdrowia psychicznego przede wszystkim przyczynia się do rozwoju umiejętności składających się na odporność psychiczną, która w dużym stopniu determinuje to, jak radzimy sobie w obliczu zmian i trudnych sytuacji życiowych.  

W gabinetach Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego pomagamy młodym ludziom w pokonywaniu wyzwań pojawiających się w miarę ich rozwoju i przechodzenia przez różne etapy życia, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne.

„Życie nie jest takie, jak powinno być. Tak właśnie jest.
Sposób w radzeniu sobie z tym faktem robi różnicę”

                                                                                                          – VIRGINIA SATIR

Nasz zespół to zaangażowani w swoją pracę specjaliści. Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie postrzegamy w kategoriach osiągalnego celu.

Wspólnie znajdziemy drogę do równowagi w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.